Larangan Ketika Ihram

Dalam Qs. Surat al Baqarah ayat 197 Allah swt melarang hamba hambanya yang melaksanakan ibadah haji atau umroh melakukan tiga hal diantaranya "rafats" maksudnya adalah perkataan jorok, atau boleh jadi perkataan ini dua jenis barlainan: pertama ialah perkataan perkataan jorok yang biasa dilarang dan sangat dilarang ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh; kedua perkataan yang dibolehkan ketika dalam keadaan biasa,tetapi dilarang ketika sedang haji atau umroh(ihrom)' misalnya seseorang bercanda mesra dengan istrinya.

Perkataan yang kedua adalah "fusuk" yang maksudnya sesuatu yang keji, mengenai hal inipun ada dua jenis; pertama, yang selalu dilarang; kedua, yang biasanya dibenarkan, tetapi dilarang ketika melaksanakan haji atau umroh, misalnya penggunaan wangi wangian.

Perkataan yang ketiga yaitu "jidal" yakni perkataan dusta, perbantahan dan perkelahian yang dianggap dosa besar ketika sedang berhaji atau umroh.dalam Qs. Surat al Baqarah ayat 197 perkataan "jidal" disebutkan dalam arti khusus walaupun sebenarnya ia merupakan bagian dari 'fusuk; bagaimanapum allah swt, hendak memperingatkan kita supaya berhati hati dalam perbuatan maksiat itu, karena  didalam melaksanakan haji atau umroh perbuatan itu seringkali terjadi,sehingga untuk menghindarinya allah swt,menyatakannya secara khusus dan jelas.
Powered by Blogger.